Вход

Бисквитките трябва да са разрешени във Вашия браузърПомощ за Бисквитките трябва да са разрешени във Вашия браузър

Препоръчва се да използва Internet Explorer или Firefox.
Някои от учебните дисциплини могат да допускат достъп като гост
The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

За първи път ли сте тук?

От 13.09.2021 год. функционира обновена версия на СЕДО на адрес: https://do.mu-pleven.bg

Моля, използвайте обновената версия. Тази версия на СЕДО работи единствено за съвместимост.

Уважаеми посетители,

Посредством тази страница Вие може да направите достъп до учебни материали, модули и процедури, които предлага Системата за електронно и дистанционно обучение (СЕДО) на МУ-Плевен. Системата е разработена съвместно с фирма „СИЕЛА АД” по силата на двустранен договор, финансиран изцяло по „Оперативна програма развитие на човешките ресурси”, Проект „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Договор №BG 051 РО 001-4304-0049 „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен“, чийто бенефициент бе Медицински университет – Плевен. Дейностите по проекта приключиха през октомври 2014 год. и към настоящия момент системата е в редовна експлоатация и е на разположение за нейните потребители.

Достъп до предоставената информация и процедурите по електронното обучение може да направите, чрез елементите за вход, включващи потребителско име и парола за достъп. В тях Вие следва да въведете предоставените Ви от Учебен отдел (Студентски канцеларии) или от Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) на МУ-Плевен „Потребителско име“ и „Парола за достъп“, след което да активирате бутона  „Вход” от началната страница. Имате възможност също да направите „Вход“ в СЕДО и като „Гост“, но в този случай достъпът Ви ще бъде ограничен само до отделни информационни ресурси, публикувани в СЕДО.

Бележки и препоръки по разработената система може да изпращате на адреса на ЦДО – cdo@mu-pleven.bg или на Центъра за информационно осигуряване – cio@mu-pleven.bg.

С уважение,
Ръководител на приключилия проект и директор на ЦДО, Доц. инж. Георги Цанев, д.т.

Благодарим Ви за направените предложения и изказаното мнение!

euro.pngПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0049
 „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
esf.png