Вход

Бисквитките трябва да са разрешени във Вашия браузърПомощ за Бисквитките трябва да са разрешени във Вашия браузър

Препоръчва се да използва Internet Explorer или Firefox.
Някои от учебните дисциплини могат да допускат достъп като гост
The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

За първи път ли сте тук?

Уважаеми посетители,
Посредством тази страница Вие може да направите достъп до учебни материали, модули и процедури, които предлага Системата за дистанционно обучение (СДО) на МУ – Плевен. Системата е разработена от фирма „СИЕЛА АД” по силата на съвместен договор, финансиран изцяло по „Оперативна програма развитие на човешките ресурси”, Проект „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Договор № BG 051 РО 001-4304-0049 „Иновативно и съвременно образование в МУ – Плевен“, чийто бенефициент бе Медицински университет – Плевен. Дейностите по проекта приключиха през октомври 2014 год. и към настоящия момент системата е в редовна експлоатация и е на разположение за нейните потребители.
Достъп до предоставената информация и процедурите по обучението може да направите, чрез елементите за вход, включващи потребителско име и парола за достъп. В тях Вие следва да въведете предоставените Ви от Центъра за дистанционно обучение на МУ – Плевен Потребителско име и Парола за достъп, след което да активирате бутона „Вход” от страницата. Бележки и препоръки по разработваната система може да изпращате на адреса на проекта cdo@mu-pleven.bg.

Името и паролата за влизане в системата са Вашите ЕГН и парола оt Системата за Административно Обслужване!

С уважение,
Ръководител на приключилия проект и директор на ЦДО, Доц. инж. Георги Цанев, д.т.

 

Благодарим Ви за направените предложения и изказаното мнение!

euro.pngПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0049
 „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
esf.png